Val av skola

När ditt barn ska börja i förskoleklass eller i årskurs 7 ska du göra ett val av skola. Skolvalet gäller för kommunala grundskolor.

Det är viktigt att vårdnadshavare gör ett skolval för att kunna påverka vilken skola barnet ska gå på. När skolplatserna fördelas hanterar vi alla inkomna val först. Om en elev inte kan få något av sina val tillgodosedda, sker placering vid en skola som ligger så nära hemmet som möjligt där det finns plats.

Tänk på att samtliga vårdnadshavare ska göra valet för att det ska vara giltigt.

Gör ett val av skola

Observera! Gör du inte ett skolval för ditt barn kan du inte påverka var ditt barn placeras. Urvalskriterierna tillämpas bara på aktiva skolval.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window