Modersmål

Har du ett annat modersmål än svenska? I Eslöv arbetar vi för att du som elev ska se ditt modersmål som en tillgång och en utvecklingsmöjlighet.

I dagsläget erbjuder Eslövs kommun undervisning i cirka 25 olika språk till cirka 1 000 elever, men antalet elever som läser modersmål och antalet språk ökar hela tiden.

I Eslöv erbjuds modersmålsundervisning från förskoleklass upp till gymnasiet.

Ansök om modersmålsundervisning

Vem kan ansöka om modersmålsundervisning?

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:

  • språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet och
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window