Utplacering av blomsterlådor som farthinder

Blomsterlådor är en hastighetsdämpande åtgärd som främst kan användas på gator med relativt lite trafik. Som boende kan man ansöka om att få blomsterlådor utplacerade.

Blomsterlådorna kan placeras på de gator där Eslövs kommun är väghållare, dvs de gator vi sköter. Det är de flesta vägarna inne i Eslövs tätort, Marieholm och Löberöd. Vill du veta mer exakt, kan du kika här. Blomsterlådorna placeras ut när vintergrusen sopats upp. Detta brukar bli i början av maj. De plockas in innan vintern drar igång, vilket brukar vara i oktober/november.

Om det inkommer klagomål på att lådorna flyttas eftersom man inte kommer förbi eller om de inte sköts, så placeras de inte ut nästa säsong. Inga varningar utdelas. Om fastighetsägarna önskar ny chans ska en ny ansökan skickas in.

Så här gör du för att ansöka

För utplacering av blomsterlådor behöver Eslövs kommun följande från de boende som ansöker:

En kort anledning till varför önskemål om blomsterlådor längs aktuell sträcka finns.
Markera på en karta som tydligt visar den önskade placeringen av blomsterlådorna.

Tänk på att de ska placeras så att man fortfarande kommer in och ut på sin uppfart samt att sophämtning och post kan hanteras normalt. Kom ihåg att vissa boende använder släp eller husvagn. Förankra därför placeringen av blomsterlådorna hos de berörda.

Fyll i listan där de som dagligen berörs av blomsterlådorna ska signera med namn och adress samt om de godkänner blomsterlådorna och dess placering (eller inte).
Skicka till: gatapark@eslov.se
eller
Eslövs kommun
Miljö och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv

Glöm inte att uppge kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och/eller mailadress) ifall frågor angående ansökningen uppstår. Det behövs ingen särskild blankett, men här finns ett förslag till hur ansökan kan se ut. Du kan också skriva ovanstående punkter på ett vanligt papper. När ansökan inkommit går handläggare på Eslövs kommun igenom ansökan och därefter får sökande besked.

Sista ansökningsdag för att få ut blomsterlådorna samma säsong är den 31 mars.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window