Övergivna cyklar

Eslövs kommun samlar årligen in övergivna cyklar. I Eslövs tätort sker insamlingen vid järnvägsstationen samt på Stora torg och dess närliggande gator där cykelparkeringar finns. Utanför tätorten sker insamling vid järnvägsstationerna i Marieholm, Stehag och Örtofta.

Uppmärkning av cyklar

Innan insamlingen av cyklar sker märks cyklarna upp. Det brukar göras under månaderna februari till april. Vi har tidigare använt tejp som sätts på bakhjulet. Från och med 2020 kommer vi att använda oss av ett annat system, som inte är bestämt än.

Insamling och bortforsling av cyklar

Övergiven cykelEfter att cyklarna har varit uppmärkta i åtta veckor görs en ny kontroll. De cyklar som inte har varit använda under denna tid, d.v.s. där tejpningen är obruten, samlas in och ställs på en uppställningsplats i Eslöv. Protokoll upprättas och en sammanställning görs över alla cyklar som sedan polisen tar del av.

De cyklar som inte har identifierats eller hämtats ut efter tre månader tillfaller kommunen och kan därefter säljas på auktion.

Under 2019 har vi samlat in 53 övergivna cyklar.

Utlämning av bortforslade cyklar

För att kunna hämta ut din cykel måste du boka en tid via e-post med trafikingenjörerna på Gata, Trafik och Park. Detta görs via adressen trafik@eslov.se. Utlämning sker endast under dagtid på vardagar. När du hämtar ut din cykel måste du kunna legitimera dig. Ta även med eventuell cykelnyckel eller kvitto så att du kan bevisa att cykeln är din. Utlämningsadressen är Maskinvägen 4 i Eslöv.

Finns din cykel inte hos oss?

Om inte kommunen har omhändertagit din cykel kan den vara stulen. Då ska du polisanmäla detta, vilket görs via www.polisen.se och ditt försäkringsbolag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window