Stöd till gratisaktiviteter på loven

Nu kan föreningar och studieförbund i Eslöv söka stöd för lovaktiviteter under 2021! Det kan vara allt från prova på-aktiviteter, läger, utflykter eller workshopar.

Villkor

  • Aktiviteterna ska vara gratis och rikta sig till barn och unga i åldrarna 6-15 år i Eslövs kommun
  • Alla barn ska behandlas lika när det gäller tillgång och möjlighet att delta
  • Barnen ska inte behöva vara medlemmar i föreningen, och aktiviteten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet
  • Aktiviteterna ska anpassas till rådande restriktioner till följd av coronapandemin
  • Föreningen/studieförbundet har arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från polisens belastningsregister
  • Föreningen kan inte söka LOK-stöd för lovaktiviteterna (lokalkompensationsbidrag).

Vi kommer också ta hänsyn till om aktiviteterna främjar allas möjlighet att delta – flickor, pojkar och unga med annan könsidentitet. Vi tittar på inkludering – om aktiviteten gör så att barn och unga med olika social bakgrund kan träffas. Vi bedömer också ansökningar utifrån geografisk spridning, ålder och hur tillgänglig aktiviteten är. Allt för att så många barn som möjligt ska ha något roligt att göra under loven!

Bakgrund

Under pandemin är det många barn och unga som inte kunnat vara lika aktiva som vanligt. Därför har regeringen beslutat att stötta kommuner ekonomiskt för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Som en del av detta vill Eslövs kommun ge föreningsliv och studieförbund möjlighet att söka stöd för att hålla i lovaktiviteter under 2021.

Bidrag kan sökas för

  • sommarlovet vecka 25–32
  • höstlovet vecka 44
  • Jullovet vecka 51-52

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window