Ditt lov, du bestämmer!

Är du 13–15 år och går i högstadiet i Eslövs kommun? Har du en idé om en aktivitet eller ett evenemang för unga under höst- eller jullovet?

Ditt lov, du bestämmer är en så kallad medborgarbudget där högstadieelever får ta fram och rösta på förslag på lovaktiviteter för unga i Eslöv.

Omröstningen är klar

Omröstningen är klar och det förslag som vann är Laserdome. Två andra förslag kommer också att genomföras, dessa är två bio kväller i idrottshallar (en i Berga, och en i Eslövshallen).

50 000 kr delas ut

Förslagen kan sammanlagt få upp till 50 000 kronor för att genomföras. Ett förslag kan få hela summan eller flera förslag kan dela på den. Aktiviteterna kan till exempel vara prova på paddel, ett läger, musikworkshop, aktivitetsdag, föreläsningar och mycket mer. Använd din fantasi!

Färgglada skor och skateboard mot graffitivägg

Omröstning

Alla förslag som blir godkända kommer att vara med i en omröstning där du får vara med och bestämma vad pengarna ska användas till. Det gör du genom att rösta på den aktivitet/de aktiviteter du tycker ska genomföras. Omröstningen är öppen mellan 1 och 10 oktober.

De förslag som får flest röster kommer att genomföras under höst- och/eller jullovet 2021.

Krav på förslag/Riktlinjer

  • Det ska vara en aktivitet eller några återkommande aktiviteter eller evenemang för unga i Eslöv.
  • Aktiviteten ska genomföras under höst- och/eller jullovet under år 2021.
  • Aktiviteten ska vara gratis och rikta sig till barn och unga i åldrarna 6–15 år
  • Aktiviteten ska inte kosta mer än 50 000 kr.
  • Aktiviteten ska anpassas till de restriktioner till följd av coronapandemin som råder.
  • Alla ska behandlas lika när det gäller tillgång till och möjlighet att delta i aktiviteten.
  • Aktiviteten får inte strida mot kommunallagen eller andra lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra. Den får heller inte strida mot svensk lagstiftning, till exempel genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.

Vi kommer också ta hänsyn till om aktiviteterna främjar allas möjlighet att delta – flickor, pojkar och unga med annan könsidentitet. Vi tittar på inkludering – om aktiviteten gör så att barn och unga med olika social bakgrund kan träffas. Vi bedömer också ansökningar utifrån geografisk spridning, ålder och hur tillgänglig aktiviteten är. Allt för att så många barn som möjligt ska ha något roligt att göra under loven.

Vill du veta mer?

Har du en idé men behöver hjälp med att utveckla den, hur mycket det skulle kosta och kolla så att den uppfyller kraven? Kontakta gärna Rebecca Stewart på 072-155 46 52 eller rebecca.stewart@eslov.se.

Bakgrund

Under pandemin är det många barn och unga som inte har kunnat vara lika aktiva som vanligt. Därför har regeringen beslutat att stötta kommuner ekonomiskt för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter. Som en del av detta vill Eslövs kommun ge högstadieelever möjlighet att ta fram förslag för lovaktiviteter under 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window