Kom igång

När du precis har blivit anställd så är det viktigt att du kommer igång med vakansförmedlingen och även anmäler ditt lönekonto.

Del 1. Förväntningar

Våra värderingar

Eslövs kommun är en värderingsstyrd organisation. Våra värdeord är; Engagemang, Nyskapande och Allas lika värde. Första bokstaven i varje värdeord bildar tillsammans ordet ENA. Detta för att visa att vi är en kommun och en arbetsgivare.

Till respektive värdeord finns tillhörande spelregler som ska förtydliga vad respektive värdeord innebär.

Engagemang

 • Jag bidrar med all min kompetens, erfarenhet och energi, för att vara mitt bästa jag
 • Jag bidrar till att utveckla verksamheten genom att ge feedback

Nyskapande

 • Jag är nyfiken och tar till mig ny kunskap och nya idéer
 • Jag vågar prova nytt och tänka om

Allas lika värde

 • Jag uppmärksammar och respekterar alla jag möter
 • Jag har mod att stå upp för allas lika värde

Vad innebär det för mig att kommunen har värderingar?

Vi vill att värderingar ska fungera som stöd och vägledning i vår gemensamma jobbvardag. Det kan till exempel vara att du:

 • Bemöter brukare/elever/kollegor utifrån deras förutsättningar
 • I arbetet försöker prestera ditt bästa
 • Lyssnar och tar in om en kollega ger dig ny kunskap
 • Lyfter förslag till förbättring

Del 2. E-post och inloggningsuppgifter via kommunen

Inloggning och arbetmejl skapas

När du är anställd i Eslövs kommun får du ett konto för inloggning (även kallat AD-konto) till arbetsdatorn samt en arbetsmejladress. Det skapas när ditt anställningsbeslut har registrerats i personalsystemet. Uppgifterna skickas till din chef eller din administratör.

Första gången du använder uppgifterna

Första gången du använder ditt inloggningskonto måste du byta lösenord. Detta kan du göra på en kommuninköpt dator på jobbet eller via webbsidan: webmail.eslov.se. Lösenordsbytet är nödvändigt för att du ska kunna komma åt andra system.

Efter att du har loggat in första gången är det också viktigt att du registrerar dig i lösenordsportalen för att på egen hand kunna hantera glömt lösenord eller låst konto.

All information finns samlad på Eslövs kommun (eslov.se)

Del 3. Vakansförmedlingen och eCompanion Portal

Många timavlönade i kommunen är kopplat till något som kallas vakansförmedlingen. Vakansförmedlingen är en del av eCompanion Portal och det är här du lägger in att du kan arbeta. Via systemet blir du sedan direkt inbokad när dina önskemål stämmer överens med verksamhetens behov. Du kan också få förfrågningar om att arbeta på andra tider.

Tillgänglig för arbete

Som timanställd, behovsanställd, arbetar du när det finns behov i verksamheten. För att verksamheten ska kunna boka in dig på arbetspass är det viktigt att du lägger din tillgänglig i systemet. Därför är det viktigt att du kontinuerligt markerar ut vilka dagar och tider du kan arbeta.  Grundkravet är att du:

 • Arbetar två pass i veckan. Beroende på verksamhet kan det vara dag-, kväll- eller nattid.
 • En helg per månad

Det kan variera lite från verksamhet till verksamhet. Därför är det bra om du stämmer av med din administratör eller chef gällande vad som gäller på din arbetsplats.

Vårt tips är att du med minst 14 dagar mellanrum loggar in och lägger in vilka tider du är tillgänglig. Du kan lägga in tider längre fram i tiden, men då är det också viktigt att du vid förändring justerar dina önskemål.

Bokat pass

Inbokning via sms

När du blir inbokad via systemet kommer information skickas via sms. I sms:et kommer det stå arbetsplats och tid för det inbokade arbetspasset. När din önskade arbetstid överensstämmer med arbetsplatsen behov kommer det ske en direkt bokning och sms:et kommer också innehålla ”Du är inbokad på…”. Om du blir inbokad på ett pass förväntar sig verksamheten att du arbetar det passet.

Vid en situation där du, till exempel på grund av sjukdom, inte kan arbeta det inbokade passet är det viktigt att du följer verksamhetens rutiner för att meddela detta.

Akutbokning

Vid akuta situationer kan det hända att verksamheten ringer dig, det kan till exempel vara om det avser ett pass som är några timmar fram. Om du ligger tillgänglig i systemet under denna tid förväntar vi oss att du svara på samtalet.

Första gången du loggar in i systemet eCompanion Portal

Första gången du ska logga in behöver du beställa ett lösenord genom ”glömt lösenord”.
 1. Klicka på ”Logga in med lokalt konto”
 2. Klicka på ”Glömt lösenord
 3. Fyll i din e-mail fornamn.efternamn@eslov.se eller den mejl du använder vid registrering i Vakansförmedlingen.
 4. Klicka på ”Skicka”
 5. Mejl skickas till din inkorg. Tryck på länken i mejlet.
 6. Fyll i uppgifter som efterfrågas:
  1. Fyll i din mejl.
  2. Välj ett lösenord, innehållande
   – Minst 6 tecken
   – Stora/små bokstäver
   – Minst 1 siffra
   – Minst 1 specialtecken (!@£$%#&§?+-/*)
   3. Skriv in samma lösenord i ”Bekräfta lösenord”.
   4. Klicka på ”Återställ”
 7. Logga in med lokalt konto.

Efter du har loggat in första gången med lokalt konto kan du nästa gång använda inloggning genom knappen ADFS.

Bildguide: inloggning eCompanion Portal via lokalt konto

Inbokning via sms

När du blir inbokad via systemet kommer information skickas via sms. I sms:et kommer det stå arbetsplats och tid för det inbokade arbetspasset. När din önskade arbetstid överensstämmer med arbetsplatsen behov kommer det ske en direkt bokning och sms:et kommer också innehålla ”Du är inbokad på…”. Om du blir inbokad på ett pass förväntar sig verksamheten att du arbetar det passet.

Vid en situation där du, till exempel på grund av sjukdom, inte kan arbeta det inbokade passet är det viktigt att du följer verksamhetens rutiner för att meddela detta.

Akutbokning

Vid akuta situationer kan det hända att verksamheten ringer dig, det kan till exempel vara om det avser ett pass som är några timmar fram. Om du ligger tillgänglig i systemet under denna tid förväntar vi oss att du svara på samtalet.

Introduktion till systemet

Första gången du loggar in i eCompanion Portal

Del 4. Anmäl lönekonto

Här anmäler du lönekonto

För att du ska få insatt lönen på önskat konto är det viktigt att du så snart som möjligt anmäler bankkonto. Anmälan görs via http://www.sparbankenskane.se/kontoregister

Har du inte anmält lönekonto utbetalas din lön via ett utbetalningskort.

Det här gäller för skatt

Är du timavlönad så dras 30 procent i skatt och du behöver inte lämna in din A-skattsedel.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window