Staket, stängsel, plank och mur

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov för staket, stängsel, plank eller mur.

Plank och mur

Med plank menas inhägnader som är högre än ett normalt staket, är tätt eller består av mindre än 1/3 (~ 33%) luft. Det har ingen betydelse av vilket material planket är gjort. Det är främst konstruktion och utseende som avgör om en inhägnad är ett staket, ett plank eller en mur.

Du behöver inte bygglov för att göra en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadshus med plank. Det ska dock vara minst 4,5 meter till tomtgränsen.

Bygga närmare än 4,5 meter till tomtgräns

Om du vill du bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter ska du ha grannens medgivande. Vill du bygga närmare än 4,5 meter, men grannen motsätter sig detta, kan en bygglovsansökan skickas in till kommunen. För grannsämjans skull avråder vi dock från detta alternativ. Försök istället att hitta en lösning som ni kan vara överens om.

Om du vill placera planket eller muren, mindre än 4,5 meter mot allmän platsmark, t.ex. gata, park eller cykelväg behöver du alltid söka bygglov.

Utfart

Vid utfarter och gatukorsningar får murar och plank inte ha högre höjd än 80 centimeter för att säkra fri sikt. Detsamma gäller för häckar.

Staket och stängsel

  • Kräver ej bygglov i industriområden
  • Bygglov krävs för nätstaket över 150 cm till en- och tvåbostadshus
  • Bygglov krävs för spjälstaket över 120 cm (spjälstaket ska ha minst 1/3 luft mellan ribbverket när man ser det rakt framifrån). Man kan komplettera spjälstaket med ytterligare 60 cm spaljé.
  • Tänk på att du måste ha berörd grannes medgivande om du placerar staketet eller stängslet närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Om det är närmare än 4,5 meter till allmän platsmark (väg, park etc.), krävs bygglov.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window